Συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 11.10. 2017 και ώρα 18.30


Ημερήσια διάταξη για τη συνεδρίαση της Τετάρτης 11.10. 2017 και ώρα 18.30
Θέματα:.....
1. Ενημέρωση για τα κενά σε διδακτικό προσωπικό

2. Ανέγερση σχολικών κτιρίων και αιθουσών στο Δήμο μας

3. Νέο Λύκειο και διαβούλευση

4. Μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στο Δήμο μας

5. Επιστολή σε συμβούλους παιδαγωγικής ευθύνης των σχολείων της περιοχής με θέμα εκπαιδευτικά προγράμματα

6. Συναντήσεις του ΔΣ με φορείς

7. Εκδήλωση Ένωσης Γονέων

8. Προγραμματισμός Δράσης
9. Υπογειοποίηση της  Λ. Π. Κωνσταντίνου