2ο θέμα το ψήφισμα της Ένωσης για τα προβλήματα στο χώρο της Δημόσιας Παιδείας στη συνεδρίαση (27η) του δημοτικού συμβουλίου που ξεκινάει απόψε στις 7.30 το βράδυ


   Τα 26 θέματα είναι τα κάτωθι ...
 
·  Έγκριση ψηφίσματος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ε.Π.Π.Υ.Υ. για το κλείσιμο των Μονάδων Υγείας (Πολυϊατρείων).
·  Έγκριση ψηφίσματος Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Ν.Φ.-Ν.Χ. για τα προβλήματα στο χώρο της Δημόσιας Παιδείας.
·  Έγκριση δωρεάν ταφής απόρου.
·  Έγκριση επιστροφής ποσών 300.00 €, 60,00 € και 56,06 € σε ιδιώτες, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
·  Αναπροσαρμογή τελών χρήσεως πεζοδρομίων
......................................................................................................................................................