ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η  Ένωση Γονέων σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, τους Συλλόγους Γονέων και εθελοντές Καθηγητές, προτίθεται να λειτουργήσει για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, απογευματινά τμήματα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας στο χώρο του 1ου Λυκείου-Γυμνασίου της Νέας Φιλαδέλφειας.
Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να παραδώσουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την παρακάτω «Αίτηση - Δήλωση» στον Σύλλογο Γονέων του σχολείου τους.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ένωσης 
Ο Πρόεδρος  και ο Γεν. Γραμματέας 
-------------------------------------------------------
ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ,  ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Ο(Η) ..………………………………………………… με Α.Δ.Τ. ……………………. εκδοθείσα την ………….…… από το ………………………………………….., δηλώνω υπευθύνως ότι αιτούμαι και επιτρέπω να συμμετέχει 
στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας της Ένωσης Γονέων,
ο(η) μαθητής(ήτρια) ……………………..………………....................  
του(της) οποίου(ας) είμαι Κηδεμόνας.
Υπογραφή Κηδεμόνα                                        
Υπογραφή Μαθητή                                    
Τόπος/Ημερομηνία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ *

ΣΧΟΛΕΙΟ / ΤΑΞΗ  ΟΠΟΥ ΦΟΙΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ *

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ *

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ ΑΡ. ΠΕΡΙΟΧ.) *

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ *

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ *

E-MAIL  ΚΗΔΕΜΟΝΑ

.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ (Όπως: ΜΑΘ/ΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΛΟΓ/ΝΙΑ, ΑΡΧΑΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΛΩΣ/ΚΗ ΔΙΔ/ΛΙΑ, ΠΛΗΡ/ΚΗ, ΟΙΚΟΝ/ΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ, κλπ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΑ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ)
1.*
2.
3.
4.
5.
* Η συμπλήρωση των στοιχείων αυτών είναι υποχρεωτική.
Σημ.:  Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα τμήματα απαιτείται ελάχιστος αριθμός μαθητών.