Πληρωμή έκτακτης συνδρομής των Συλλόγων στην ΈΝΩΣΗ

Παρακαλούνται, όσοι εκ των Συλλόγων Γονέων (μέλη της Ένωσης Γονέων Νέας Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας) δεν έχουν πληρώσει ακόμη την έκτακτη συνδρομή των 60 € ανά σύλλογο για τις τροποποιήσεις που μετά τις Καλικρατικές αλλαγές απαιτούνται στο καταστατικό της Ένωσης (Δημοσιεύσεις σε πρωτοδικεία , δικαστικά έξοδα κλπ) , να επιταχύνουν την διαδικασία πληρωμής, ερχόμενοι σε επαφή με την Ταμία της Ένωσης κα Χωρινού – Ελένη Αιμιλία στο τηλ 6945810309.