ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2010

Την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 20:00 θα γίνει η τακτική μηνιαία συνεδρίαση του ΔΣ στο Γραφείο της Ένωσης, επί της οδού Κερκύρας αρ. 12. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1). Προγραμματισμός συνάντησης με 15/μελή Συμβούλια Γυμνασίων και Λυκείων για αλληλοενημέρωση και συζήτηση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν.

2). Πρόταση προς τα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων μας για διοργάνωση από κοινού τελικής σχολικής γιορτής.

3). Ενημέρωση και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την προγραμματισμένη εκδήλωση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές.