Πόρισμα Συμβουλίου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

......
Τα Μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν ομοφώνως να γίνουν οι εξής επισημάνσεις :
1. Κεντρικός πυρήνας του εκπαιδευτικού συστήματος και σταθερό σημείο αναφοράς για ό,τι επιτελείται στην Εκπαίδευση είναι εξ ορισμού ο μαθητής. Το συμφέρον του μαθητή πρέπει να αποτελεί κριτήριο όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται για την Εκπαίδευση.
2. Βασικό μέλημα της εκπαιδευτικής πολιτικής με συγκεκριμένα μέτρα επιβάλλεται να είναι η άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων των μαθητών. Το Συμβούλιο φρονεί ότι πρέπει να οργανωθούν συγκεκριμένες δράσεις προς αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου κοινωνικού και εκπαιδευτικού προβλήματος.
3. Γενικότερα η Πολιτεία οφείλει να συμπεριλάβει σε ξεχωριστό κεφάλαιο τα θέματα των ΑμεΑ, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις ως προϊόν ευρείας διαβούλευσης όλων των συναφών Υπουργείων: Παιδείας, Υγείας, Μεταφορών, Εργασίας κ.α. Κάθε σχεδιασμός για την ποιοτική αναβάθμιση της υποχρεωτικής και λυκειακής εκπαίδευσης οφείλει να περιλαμβάνει έγκυρες και σύγχρονες επιστημονικά προβλέψεις για τα ΑμεΑ, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ενσωμάτωσή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία. ....

Για να διαβάσετε ολόκληρο το πόρισμα πατήστε εδώ