Αλλάζουν τα κριτήρια για το κλείσιμο των σχολείων λόγω της γρίπης

Με την απουσία τεσσάρων μαθητών λόγω συμπτωμάτων της νέας γρίπης θα κλείνει η τάξη , σύμφωνα με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Πανδημίας Γρίπης.

Πριν από αυτή την απόφαση η τάξη έκλεινε αρκεί να απουσίαζαν πέντε μαθητές, ανεξαρτήτου αιτιολογίας.
Όσον αφορά το κλείσιμο ολόκληρης της σχολικής μονάδας θα πρέπει να έχει ήδη ανασταλεί η λειτουργία στο 1/3 των τμημάτων.

Επίσης εάν σε ένα το 1/3 των σχολείων είναι κλειστά λόγω της νέας γρίπης , η Νομαρχία θα παίρνει απόφαση να κλείσουν όλα.

Ολόκληρη η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.