Για την καθαριότητα των Δημόσιων Σχολείων και τον εργασιακό μεσαίωνα των καθαριστριών/τών που εργάζονται στα δημόσια σχολεία της χώρας

Ανακοίνωση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η καθαριότητα των σχολείων ανατίθεται με σύμβαση μίσθωσης έργου σε καθαριστές, που αμείβονται ισχνά και καθαρίζουν αυτοί που κατέχουν οργανική θέση (περίπου 2.500 ) από τις 10.30-6μ.μ. και όσοι έχουν σύμβαση έργου (περίπου 5000 ) μετά τη λήξη των μαθημάτων. Ένας άνθρωπος μπορεί να κληθεί να καθαρίσει 1500, 2000, 3000 τ.μ. σε λίγες ώρες, με ανώτερο μισθό για όσες έχουν αναλάβει 18 αίθουσες τα 513 ευρώ το μήνα, χωρίς να αμείβονται για καθαρισμό τουαλετών, βιβλιοθήκης, αμφιθεάτρου, προαυλίου.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης