Ζητήματα πρόληψης και υγείας των μαθητών και υγιεινής του σχολικού χώρου

Κοινή επιστολή των Δ.Σ.: ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προς τους υπουργούς ΥΓΕΙΑΣ και ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

... Η καθαριότητα και οι συνθήκες υγιεινής στα σχολεία, πολλές φορές, θυμίζουν τριτοκοσμικές καταστάσεις. Σε αρκετές μονάδες οι σύλλογοι γονέων φροντίζουν για την αγορά υλικών καθαριότητας, αφού οι σχολικές επιτροπές αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικά σ’ αυτό. Επιπλέον, η αναλογία καθαριστριών ανά αίθουσα (18 αίθουσες/καθαρίστρια) σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί. Το αίτημα για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και στην καθαριότητα παραπέμπεται στις καλένδες ...

Το πληρες κείμενο