ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ, Τρίτη 13 Ιουνίου 2023