Αίτημα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για συνάντηση με τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Α. Βασιλόπουλο


Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε πως τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας συμπεριλαμβάνονται στην επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων .

Για το θέμα αυτό καθώς και άλλα σημαντικά θέματα που απασχολούν την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων επιθυμούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας. Τα θέματα που θέτουμε προς συζήτηση
είναι:

1. Η αναιτιολόγητη, κατά την εκτίμησή μας, νέα  μείωση του ποσού  της τακτικής επιχορήγησης  του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης   για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.

2. Η από 6.6.2017 με αρ.πρωτ. 13356/17 πρόταση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων  προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) και τις σχολικές επιτροπές του Δήμου σχετικά με τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.

3. Η Υπουργική Απόφαση που αφορά την Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα"

4. Εργασίες στις σχολικές μονάδες και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

5. Η έκτακτη επιχορήγηση των 30.000 ευρώ του Δήμου  στα σχολείαΣας ευχαριστούμε εκ των προτέρων