Ημερήσια διάταξη για τη συνεδρίαση της Τετάρτης 13. 9. 2017 και ώρα 18.30


1. Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς

2. Ανέγερση σχολικών κτιρίων και αιθουσών στο Δήμο μας

3. Νέο Λύκειο και διαβούλευση

4. Εκδήλωση Ένωσης

5. Επιστολή σε συμβούλους παιδαγωγικής ευθύνης των σχολείων της περιοχής με θέμα εκπαιδευτικά προγράμματα

6. Συναντήσεις του ΔΣ με φορείς

7. Προγραμματισμός Δράσης