Ερωτήματα της Ένωσης Γονέων προς ΔΕΠ και Σχολικές Επιτροπές Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας


                                                                Νέα Φιλαδέλφεια, 15/12/2016
                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 2016/A05
Η Ένωση Γονέων εκφράζει τη λύπη της για τις εξελίξεις σχετικά με τη συγκεντρωτική διαχείριση των χρημάτων των σχολείων από τη Σχολική Επιτροπή και ανησυχεί για τα προβλήματα που όλο και περισσότερο θα οξύνονται και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω  υποβάθμιση της ποιότητας  της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ως Ένωση Γονέων είμαστε μέλος της Σχολικής Κοινότητας που αποτελείται από το τρίπτυχο Εκπαιδευτικοί – Γονείς – Μαθητές και επομένως άμεσα επηρεαζόμενοι από τις αποφάσεις σας αυτές, καθώς οι άμεσα θιγόμενοι από τα νέα μέτρα είναι τελικώς τα παιδιά μας!

Για τους παραπάνω λόγους θέλουμε να ζητήσουμε όλα τα οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με τη διαχείριση των χρημάτων των σχολικών μονάδων.

Προς τη ΔΕΠ:


·         Ποιο είναι το ακριβές ποσό που κατατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στη ΔΕΠ προς έγκριση και αν κατατίθεται ολόκληρο το ποσό στις δύο Σχολικές Επιτροπές (με παραστατικά)

·         Τι ενέργειες έγιναν από τη ΔΕΠ για να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ειδικά ο Δήμος μας υφίσταται - μαζί με κάποιους άλλους Δήμους - μεγαλύτερες μειώσεις.  Σας υπενθυμίσουμε ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε συζητήσει το θέμα σε συνεδρίαση της ΔΕΠ και πήραμε απόφαση ότι θα προβείτε σε πρωτοβουλίες και ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Προς τις δύο Σχολικές Επιτροπές:

·         Με ομόφωνη απόφαση της Σχολικής Επιτροπής από τον Ιανουάριο του 2016 παρακρατείται το 30% της χρηματοδότησης των σχολείων για να πληρωθούν οφειλές ΔΕΚΟ.  Η απόφαση αυτή προέβλεπε πως αν παρακρατηθεί στο τέλος του χρόνου σε κάποια σχολική μονάδα μεγαλύτερο ποσό από το πληρωθέν, τότε το υπόλοιπο θα του επιστραφεί.  Μέχρι τον Ιούνιο, ωστόσο, δεν πληρώθηκαν οι ΔΕΚΟ ή τουλάχιστον όχι όλες, καθώς, χωρίς γνώση και απόφαση της Σχολικής Επιτροπής τα χρήματα δόθηκαν στις καθαρίστριες γιατί καθυστερούσαν από το Υπουργείο οι κωδικοί για το σκοπό αυτό.  Το ποσό που παρακρατήθηκε από τις δόσεις του εξαμήνου είναι γύρω στις 25.000 Ευρώ.  Τελικά, όταν ήρθαν και οι κωδικοί για τις καθαρίστριες, κατατέθηκαν τα χρήματα πίσω και πληρώθηκαν όλες οι ΔΕΚΟ; (Ζητούμε τις κινήσεις λογαριασμών – βιβλιαρίων με τους κωδικούς και τις αποπληρωμές των ΔΕΚΟ.)

·         Πόσα χρήματα δικαιούται κάθε σχολείο της Πρωτοβάθμιας αναλυτικά και σύμφωνα με τον αλγόριθμο που έχει καθορισθεί από το νόμο, τι του έχει δοθεί μέχρι τώρα από τον Ιανουάριο του 2016 από τις τρεις δόσεις χρηματοδότησης, τι πλήρωσε σε λογαριασμούς και πότε και τι αποθεματικό έχει (αν έχει). (με παραστατικά)

·         Τι ποσό και πότε κατατέθηκε σε κάθε σχολείο ξεχωριστά από τον Ιανουάριο του 2016 από τις τρεις χρηματοδοτήσεις και τι από την τέταρτη δόση. 

·         Τι πλήρωσε σε ΔΕΚΟ σχολείων η Σχολική Επιτροπή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 από την τρίτη δόση και τέταρτη δόση. (με κωδικούς, κίνηση λογαριασμών βιβλιαρίων και παραστατικά αποπληρωμής λογαριασμών)

 

·         Τι ποσό αντιστοιχεί από τη χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών σε κάθε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξεχωριστά, τι ποσό τους κατατίθεται, τι παρακρατείται, τι αποθεματικό έχουν και αν γνωρίζουν οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας αν έχουν αποθεματικό και πού φαίνεται αυτό. (Αν είναι σε τραπεζικό λογαριασμό της ΣΕΔΕ, τότε με παραστατικά).

·         Τι πληρώνει η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας σε ΔΕΚΟ και άλλα έξοδα (με παραστατικά για τις πληρωμένες ΔΕΚΟ με ημερομηνία)

 

·         Τι ποσά  ΣΑΤΑ αποδόθηκαν στο δήμο μας από το 2011, σε τι ύψος  είναι το ετήσιο ποσό που κατατίθεται, τι έχει δαπανηθεί μέχρι τώρα, για ποια έργα, για ποια σχολεία  και τι αποθεματικό υπάρχει.

 

·         Ποιο είναι του πόρισμα του εισαγγελέα από την διερεύνηση του ελλείμματος της ΣΕΠΕ για τα έτη 2011-2014, γεγονός που οδήγησε και στη μη έγκριση του οικονομικού απολογισμού της από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2014, λίγο πριν από τις Δημοτικές Εκλογές.

 

Τα παραπάνω ερωτήματα  πηγάζουν από το γεγονός ότι η Ένωση Γονέων δεν έχει καμία πρόσβαση στα οικονομικά, καθώς η ίδια δεν διαχειρίζεται τίποτα από αυτά.  Το γεγονός όμως, ότι οι δύο Σχολικές Επιτροπές παρακρατούν χρήματα χωρίς να ενημερώνουν τα λογισμικά - που έχει ούτως ή άλλως αγοράσει ο Δήμος – και  στα οποία θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, καθιστά το τοπίο θολό και πλήρως αδιαφανές.

Κλείνοντας θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο αγώνας  για  την έγκαιρη και άμεση χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν τα σχολεία σωστά, θα έπρεπε να είναι κοινός!  Η δε ενασχόληση των δύο Σχολικών Επιτροπών θα έπρεπε να εστιάζεται στη διεκδίκηση μεγαλύτερης χρηματοδότησης από την πολιτεία ώστε να μπορούμε να συναντηθούμε σε ένα κοινό αγώνα.

Ως Ένωση Γονέων και εκφραστές του γονεϊκού κινήματος δεν θα  κάνουμε καμία παραχώρηση στην πάγια θέση  μας για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία και θα συνεχίσουμε να αντιτασσόμαστε στην υποχρηματοδότηση των σχολείων και σε όποιους θέτουν το ψευδές δίλημμα σχετικά με το ποιος θα διαχειρίζεται τα ήδη περιορισμένα χρήματα που η πολιτεία δίνει για τα σχολεία!

 

Για το Δ.Σ.

   Η Πρόεδρος                                                                                             Η Γεν. Γραμματέας   

 

  Όλγα Στάθαρη                                                                                              Έλενα Γούλα