ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ


Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση γονείς-εκπρόσωποι στην Ένωση των Συλλόγων Γονέων του Δήμου μας εκφράζουμε τη ρητή διαφωνία και αντίθεσή μας για τις αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα από την Κυβέρνηση για το ολοήμερο και το δημοτικό σχολείο γενικότερα. Θεωρούμε ότι αυτές πλήττουν τη δημόσια παιδεία και το συμφέρον των παιδιών που φοιτούν στα δημόσια σχολεία και είναι ιδιαίτερα αρνητικές ειδικά στο πλαίσιο της δραματικής οικονομικής συγκυρίας στην οποία ζούμε. Ειδικότερα:

1. Διαφωνούμε και διαμαρτυρόμαστε για την κατάργηση της πρωινής ζώνης, δηλαδή τη δυνατότητα που είχαν μέχρι σήμερα οι μαθητές εργαζόμενων γονέων να εισέρχονται στο σχολείο το πρωί έως και μία ώρα νωρίτερα από το κανονικό ωράριο. Όσο και εάν ο αριθμός των εξυπηρετούμενων γονέων ήταν μικρός σε σχέση με το σύνολο, τουλάχιστον στην πόλη μας, το μέτρο βοηθούσε πραγματικά αρκετούς γονείς και μαθητές. Γι’ αυτό καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει άμεσα την απόφασή του, ως έχουσα ευθέως αντικοινωνικά χαρακτηριστικά.

2. Διαφωνούμε και διαμαρτυρόμαστε για τη μείωση κατά μία ώρα του ωραρίου των 1337 (σε σύνολο 3555) Δημοτικών Σχολείων ΕΑΕΠ (Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος) και την ουσιαστική κατάργησή τους. Όσο και εάν θεωρούμε θετική την αύξηση κατά μία ώρα του κανονικού ωραρίου όλων των σχολείων βασικού ωραρίου (από 12:25 σε 13:15), πιστεύουμε ότι οι αρχές της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης που ευαγγελίζεται το Υπουργείο -και περιγράφει ως αιτία για τις τροποποιήσεις που εισήγαγε- εξυπηρετούνται πραγματικά μόνο με την εξίσωση των σχολείων προς τα πάνω, δηλαδή με τη μετατροπή όλων των δημοτικών σχολείων σε διευρυμένου ωραρίου. Διαφορετικά υπάρχει μεν εξίσωση, αλλά αρνητική και υπαγορευόμενη από την ανάγκη για περαιτέρω οικονομίες και περικοπές προσωπικού και δαπανών λόγω της κρίσης. Έτσι, όμως, δεν διαμορφώνουμε το σχολείο της ελπίδας και του μέλλοντος βάσει των παιδαγωγικών αρχών, αλλά το σχολείο της ανάγκης και της υποβάθμισης.

3. Επίσης διαφωνούμε και διαμαρτυρόμαστε έντονα για την πρόβλεψη της απαραίτητης προσκόμισης βεβαίωσης εργασίας και για τους δύο γονείς για τη συμμετοχή των μαθητών στο ολοήμερο σχολείο. Μάλιστα η επιταγή αυτή περιβάλλεται ρητά τον τύπο της υπουργικής απόφασης, ώστε να μη δύναται να τροποποιηθεί εύκολα με αντίθετη εγκύκλιο. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε άμεση αντίθεση με την οικονομική και εργασιακή πραγματικότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, που στενάζουν υπό συνθήκες μεγάλης ανεργίας και απροστάτευτων εργασιακών σχέσεων, ενώ επιπλέον ο νομοθέτης δείχνει να αντιλαμβάνεται το ολοήμερο, παρά τα περί αντιθέτου αναφερόμενα, ως θεσμό απλής φύλαξης των μαθητών των μόνιμα εργαζόμενων γονέων, αντί για υποβοηθητικό και επιβοηθητικό παιδαγωγικό θεσμό που προοδευτικά πρέπει να αφορά όλους τους μαθητές των δημοτικών σχολείων.

4. Διαφωνούμε και διαμαρτυρόμαστε επίσης για την κατάργηση του δικαιώματος επιλογής  β΄ ξένης γλώσσας στην Ε΄ Δημοτικού και την επιβολή της πλειοψηφούσας και θεωρούμε ότι πρόκειται για τραγική υποβάθμιση μιας επιλογής θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας του κάθε παιδιού, καθώς και για τη χάραξη της μελλοντικής του πορείας.  Τα κίνητρα εκμάθησης μιας β΄ ξένης γλώσσας, έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από το πρίσμα των αναγκών και του ατομικού και  οικογενειακού προγραμματισμού και σχεδιασμού της κάθε οικογένειας, παραβλέπονται πλήρως με πολλά συνεπακόλουθα.

                                            

Γι’ αυτούς τους λόγους καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει άμεσα τις ρυθμίσεις που εισήγαγε με την Αριθ. Φ12/657/70691/Δ1 απόφασή του γιατί κατατείνουν στην περαιτέρω μετατροπή του δημοτικού σχολείου σε σχολείο της ανάγκης και της υποβάθμισης. Καλούμε το Υπουργείο να προχωρήσει στην πραγματική εξίσωση των δημοτικών σχολείων προς τα πάνω και στην εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης για όλους τους μαθητές, θεσμοθετώντας το σχολείο διευρυμένου ωραρίου για όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας. Καλούμε επίσης το Υπουργείο να επανεξετάσει άμεσα την απόφασή του ώστε να επαναλειτουργήσει η πρωινή ζώνη και να καταργηθεί η εκτός κάθε λογικής υποχρεωτική προσκόμιση από αμφότερους τους γονείς βεβαιώσεων εργασίας για την εγγραφή των παιδιών τους στα ολοήμερα.

Αγωνιζόμαστε για ένα Δημοτικό Σχολείο της ελπίδας, που υπακούει μόνο στις παιδαγωγικές ανάγκες και στο συμφέρον των μαθητών. Αντιδρούμε στο δημοτικό σχολείο της οικονομικής ανάγκης, των περικοπών και της υποβάθμισης.