Πρόσκληση για συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής κατοίκων και Συλλόγων Γονέων για την ανέγερση των νέων κτιρίων του 3ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας


 Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» στην πρώτη συνεδρίαση της «Συντονιστικής Επιτροπής κατοίκων και Συλλόγων Γονέων για την ανέγερση των νέων κτιρίων του 3ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας». Κατά τη συνεδρίαση θα αποφασιστεί ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, θα οριστούν τα όργανά της, θα καθοριστεί ο περιοδικός χρόνος σύγκλησής της και θα αποφασιστούν οι αμέσως επόμενες ενέργειές της για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίον  συστάθηκε.

Παρακαλούνται οι Σύλλογοι Γονέων να ειδοποιήσουν και τα ορισθέντα αναπληρωματικά μέλη τους για να παραβρεθούν στην συνεδρίαση της επιτροπής.