Ιδιαίτερα επιτυχημένη η εκδήλωση για το θεατράκι του ΠΠΙΕΔ ,η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε στις 5 ΜΑΙΟΥ