ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

1. Όπως έχει γίνει ήδη ευρέως γνωστό στα τοπικά αλλά και στα υπόλοιπα ΜΜΕ, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου μας πληροφορήθηκε μόλις προ εννέα (9) ημερών και συγκεκριμένα την Κυριακή, 4 Μαΐου 2014, την ύπαρξη της υπ’ αριθ. πρωτ. 6300/13 και από 18ης Οκτωβρίου 2013 Έκθεσης Επικινδύνου Οικοδομής του Τμήματος Αυθαιρέτων και Επικινδύνων της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νέας Ιωνίας για το σχολικό κτίριο του 3ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας, με την κοινοποίησή της προς εμάς την ίδια ημέρα από το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 3ου Λυκείου Ν. Φιλ/φειας.

Όπως είναι ευνόητο, μόλις πληροφορηθήκαμε το πρόβλημα κυριολεκτικά μείναμε ενεοί και, έχοντας ως βασική μας μέριμνα την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου που ετίθετο εν αμφιβόλω με το ανωτέρω έγγραφο, συγκαλέσαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης το ίδιο απόγευμα με τη συμμετοχή των Προέδρων των συλλόγων Γονέων του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας. Σε αυτήν αποφασίσαμε ότι θα πρέπει αμέσως να ενημερώσουμε τους γονείς και τους μαθητές για το θέμα και να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εύρεση άμεσης λύσης τόσο για την προσωρινή στέγαση μαθητών και εκπαιδευτικών έως τη λήξη του σχολικού έτους, όσο και για την άμεση επισκευή του σχολικού κτιρίου, ώστε αυτό να είναι έτοιμο και ασφαλές προς χρήση στην αρχή του νέου σχολικού έτους (Σεπτέμβριο 2014).

Ακολούθως την αμέσως επομένη ημέρα, Δευτέρα 5 Μαΐου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Τάσος Κωνσταντινίδης, συνοδευόμενος από το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Γιώργο Ανεμογιάννη και την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου κα. Κατερίνα Βώβου, επισκεφτήκαμε τη Διεύθυνση του ανωτέρω σχολείου για να ενημερωθούμε για το θέμα. Διαπιστώνοντας δε ότι δεν υπήρχε ουδεμία ενημέρωση των γονέων και των μαθητών του σχολείου από οιονδήποτε αρμόδιο μέχρι την ημέρα εκείνη για την Έκθεση της Πολεοδομίας, αποφασίσαμε από κοινού επειγόντως τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των γονέων του 3ου Γυμνασίου την επόμενη ημέρα, Τρίτη 6 Μαΐου, σε αίθουσα του 3ου ΓΕΛ Ν, Φιλ/φειας.

Στη συνέλευση αυτή, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων του 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλ/φείας, έγινε διεξοδική ενημέρωση πλήθους γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου που ανάστατοι παρέστησαν για να μάθουν τι έχει συμβεί. Μάλιστα στη Συνέλευση αυτή παρευρέθηκαν και υποψήφιοι Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μίλησαν στο τέλος της και μετά από τους άμεσα ενδιαφερομένους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επίσης στην ίδια συνέλευση παρέστη και ο Πρόεδρος της τοπικής ΕΛΜΕ, Μπάμπης Κόκλας, τον οποίον και ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό, που παρενέβη κατά τη συζήτηση.

2. Η ενημέρωση των γονέων περιελάμβανε τα εξής κύρια σημεία, όπως αυτά άλλωστε έχουν επίσης γίνει ευρέως ήδη γνωστά, αλλά τα επαναλαμβάνουμε και εδώ προς άρση κάθε παρεξήγησης ή αμφιβολίας:

α. H ανωτέρω Έκθεση Επικινδύνου Οικοδομής της Πολεοδομίας επιδόθηκε στο Δήμο στις 5/12/2013 ως συνημμένη σχετικού εγγράφου από τη Διεύθυνση του Σχολείου με χαρακτηρισμό «ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ-ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» και έλαβε τον αριθμό πρωτοκ. 17026/5-12-2013 του Δήμου.  Η ίδια Έκθεση, μάλιστα, είχε απευθυνθεί ήδη στον Δήμο από την Πολεοδομία στις 11-11-2013, με αριθμό πρωτ. της Πολεοδομίας 6300/13, χωρίς να γνωρίζουμε πότε ακριβώς την παρέλαβε ο Δήμος. Η Έκθεση αυτή, αφού χαρακτήριζε το σχολικό συγκρότημα «επικίνδυνο από άποψη στατική και δομική (κοινώς ετοιμόρροπο)…», έτασσε στον ιδιοκτήτη του κτιρίου (που σύμφωνα με το Νόμο είναι ο Δήμος) αφενός τη λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας και υποστύλωση των επικινδύνων σημείων και αφετέρου την εντός εξήντα (60) ημερών εκτέλεση των αναφερόμενων σε αυτήν ενεργειών (Διερεύνηση των ρωγμών και επισκευή τους, εντοπισμό της αιτίας των υγρασιών, έλεγχο στατικής και αντισεισμικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού και επισκευές–ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού, όπου και εάν απαιτηθεί.) Ο Δήμος, μάλιστα, με το ίδιο έγγραφο αυτό ετάσσετο να το κοινοποιήσει, εκτός του ΟΣΚ, του 3ου Γυμνασίου και του Α.Τ. Ν. Φιλ/φείας, και προς κάθε άλλον ενδιαφερόμενο!

β. Ακολούθως ο Δήμος (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) με το υπ’ αριθ. πρωτ. 17320/11-12-2013 έγγραφό του ζήτησε από τον ΟΣΚ (ήδη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση του επικινδύνου του σχολικού κτιρίου, αναφέροντας μάλιστα ως επιχείρημα και την υπ’ αριθ. 753/2012 άδεια ανέγερσης του νέου κτιρίου του 3ου Γυμνασίου και Λυκείου στο οικόπεδο του ΟΣΚ στον Έσπερο, παρά το γεγονός ότι αν και ήταν πολύ σημαντικό έγγραφο, καμία σχέση είχε εν προκειμένω.

Αυτό το αίτημα του Δήμου, όπως ήταν φυσικό καθώς ο ΟΣΚ σύμφωνα με το νόμο κατασκευάζει νέα σχολικά κτίρια και δεν επισκευάζει ζημιές παλαιών, δεν έγινε αποδεκτό από το ΟΣΚ., σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΓ: /3600/100059/27-1-2014 έγγραφό του προς τον Δήμο.  Επιπλέον ο ΟΣΚ με το ίδιο έγγραφο ενημέρωσε τον Δήμο αφενός ότι μοναδικός υπεύθυνος και αρμόδιος για τις επισκευές του σχολικού κτιρίου είναι ο ίδιος ο Δήμος σύμφωνα με το Νόμο και αφετέρου ότι μόνο κατ’ εξαίρεση μπορεί να απευθυνθεί στα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Περιβάλλοντος για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ώστε να ανατεθεί το έργο των επισκευών στον ΟΣΚ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ζημίες έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές.

γ. Τέλος, ο Δήμος με το υπ’ αριθ. 3812/7-3-2014 έγγραφό του προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κο. Αρβανιτόπουλο και ΥΠΕΚΑ. κο. Μανιάτη ζήτησε την έκδοση της ΚΥΑ, κατά τα ανωτέρω.

Πλην όμως, όπως μάθαμε πρόσφατα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το υπ’ αριθ. πρωτ. 124659/17-4-2014 έγγραφό του που κοινοποιήθηκε στο Δήμο την 5-5-2014 (υπ’ αριθ. 8025/5-5-2014 πρωτ. του Δήμου) ενημέρωσε τον Δήμο ότι «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματος, σας κάνουμε γνωστό ότι ούτε στην παρούσα ούτε και κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο προβλέπεται από το πρόγραμμά μας πρόσκληση για να ενταχθεί σχετική δράση με την αποκατάσταση ζημιών στον φέροντα οργανισμό κτιρίων ακόμα και αν αυτές προέρχονται από φυσικές καταστροφές», κοινώς το Υπουργείο απάντησε στον Δήμο εντελώς ψυχρά ότι δεν μπορεί να του παράσχει χρήματα για την αποκατάσταση του κτιρίου του 3ου Γυμνασίου ούτε άμεσα, ούτε το επόμενο διάστημα.

δ. Από την ίδια ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η έναρξη κινητοποιήσεων από τους γονείς και τους μαθητές του σχολείου, δηλ. πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο. Επίσης αποφασίστηκε να προταθεί στη σχολική επιτροπή του Δήμου που εκλήθη ασθμαίνως από τον Δήμο σε έκτακτη συνεδρίαση την μεθεπομένη ημέρα, να προταθεί στην αρμόδια δευτεροβάθμια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας η φιλοξενία των μαθητών του Γυμνασίου στο παραπλεύρως ευρισκόμενο 3ο Γενικό Λύκειο μέχρι τέλους των μαθημάτων, όπου να δώσουν και τις εξετάσεις τους.

Επίσης αποφασίστηκε  ότι πρέπει απαιτηθεί από τον Δήμο να σταλεί στο σχολικό κτίριο άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και να προβεί στη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που ορίζει η Πολεοδομία και κατόπιν να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τον Δήμο, ώστε το σχολείο να παραδοθεί ασφαλές και έτοιμο προς χρήση για μαθητές και εκπαιδευτικούς από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς.

3. Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι υπάρχουν βαρύτατες ευθύνες κατ’ αρχάς από την πλευρά του Δήμου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του οποίου αν και γνώριζαν το πρόβλημα του σχολικού συγκροτήματος του 3ου Γυμνασίου το αργότερο από τις αρχές Δεκεμβρίου 2013, οπότε τους κοινοποιήθηκε η Έκθεση της Πολεοδομίας από τη Διεύθυνση του Σχολείου, αφενός δεν έλαβαν τα μέτρα ασφαλείας που τους είχε υποδείξει η Πολεοδομία και δεν προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες, αφετέρου δεν ενημέρωσαν, ως όφειλαν, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για το πρόβλημα του κτιρίου. Επιπλέον, σαφώς επίσης προκύπτει από όλα τα ανωτέρω ότι και η Διεύθυνση του Σχολείου έχει σημαντική ευθύνη καθώς δεν ενημέρωσε τους μαθητές του σχολείου, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για το σοβαρό θέμα που προέκυψε για την ακαταλληλότητα του κτιρίου.

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την ανωτέρω αρνητική απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος προς τον Δήμο, καθίσταται πλέον εντελώς επείγουσα και άμεση η ανάγκη να προβεί ο Δήμος στη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας που του τάσσει η Πολεοδομία και να προβεί επίσης στις ενέργειες ελέγχου και επισκευής των ζημιών του σχολικού κτιρίου μέσω των υπηρεσιών του, όπως άλλωστε οφείλει εκ  του νόμου, ώστε το σχολείο να τεθεί από την αρχή του νέου σχολικού έτους ασφαλές στη διάθεση των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Παράλληλα ο Δήμος και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας, όπως ο ΟΣΚ, η Περιφέρεια και τα συναρμόδια Υπουργεία, οφείλουν να συνδράμουν τη σχολική κοινότητα της πόλης μας, και ιδίως την Ένωση Γονέων, τους συλλόγους γονέων του 3ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας, τους γονείς και τους μαθητές των σχολείων αυτών, αλλά και τους γονείς και τους μαθητές των δημοτικών σχολείων που θα φοιτήσουν ακολούθως σε αυτά, στην προσπάθειά μας για την εύρεση χρηματοδότησης για την ανέγερση του νέου κτιρίου του 3ου Γυμνασίου-Λυκείου νέας Φιλαδέλφειας στο οικόπεδο του ΟΣΚ που βρίσκεται στην περιοχή του Εσπέρου και έχει απαλλοτριωθεί για αυτόν τον σκοπό. Για την ανέγερση του κτιρίου, ως γνωστόν, έχει ήδη από διετίας εκδοθεί η υπ’ αριθ. 753/2012 Οικοδομική Άδεια από τον ΟΣΚ. Η ανέγερση του νέου κτιρίου, όσο είναι εν ισχύ η ανωτέρω άδεια, πρέπει να αποτελέσει τον τελικό στόχο όλων, ώστε να δοθεί οριστική και μόνιμη λύση για τους μαθητές της περιοχής!