6ο Δημοτικό σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας-Σχολή Γονέων

Την Τρίτη 28 Μαίου 2013 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του νέου κύκλου Σχολής Γονέων με την ψυχολόγο κα.Έυη Μπαντρά.Το πρόγραμμα θα διαρκέσει εώς
τις 20 Ιουνίου και θα διενεργηθεί στο 6ο Δημοτικό σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας,
Πελασγών 16. Οι μέρες και ώρες του προγράμματος θα οριστούν στην πρώτη συνάντηση.
Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους γονείς από όλα τα σχολεία της περιόχης μας
να συμμετάσχουν στα μαθήματα.