Ανακοίνωση για το πρόγραμμα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας και ενημέρωσης των γονέων σε θέματα διαδικτύου.Α. Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που απευθύνθηκαν προς την Ένωση, ανακοινώνονται ενημερωτικά τα εξής:
 

Ως γνωστόν, κατόπιν προσπαθειών της Ένωσης γονέων και με σκοπό την εξυπηρέτηση των γονέων και μαθητών του σχολείων της περιοχής μας, η κα Ειρήνη Κιάμου και η επιστημονική της ομάδα υλοποιούν στο Δήμο μας ένα πρόγραμμα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας  από τον Μάρτιο του 2013.
Μετά από ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας του προγράμματος έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
1.       Η συμμετοχή παιδιών και γονιών είναι ικανοποιητική.
2.       Τα μέχρι τώρα επιστημονικά αποτελέσματα της θεραπείας αξιολογούνται θετικά από τους περισσότερους γονείς.
3.       Όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής των συνδρομών εκ μέρους των γονέων –όπως προκύπτει από το Νο. 20 Πρακτικό του απελθόντος Δ.Σ. της Ένωσης της 5/12/12, αλλά και όπως μάθαμε ότι διημείφθη κατά την ενημέρωση των γονέων που είχαν παρευρεθεί στην Παρουσίαση του προτεινόμενου προγράμματος από την κ. Ειρήνη Κιάμου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ν. Φιλ/φείας στις 6/2/13–  τονίζουμε ότι η διαδικασία πληρωμής γίνεται με την κατάθεση των αποδείξεων στο ασφαλιστικό ταμείο του γονέα και την μετέπειτα επιστροφή στους γονείς των προβλεπόμενων ποσών, σύμφωνα με το νόμο και ως συνήθως συμβαίνει, και όπως μας επιβεβαίωσαν οι υπεύθυνοι του προγράμματος, κατόπιν πρόσφατης επικοινωνίας μας.
Μάλιστα, όπως επίσης μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι του προγράμματος, προκειμένου να διευκολυνθούν οι γονείς, από τις 6/2/13 είχαν δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο συστάσεις σχετικά με τα παραρτήματα του ΙΚΑ στα οποία μπορούν να απευθύνονται για ταχύτερη διευκόλυνσή τους στις επιστροφές των χρημάτων που δαπανούν για τις θεραπείες των παιδιών τους. Είχαν δοθεί, δηλαδή, διευκρινήσεις για τους τρόπους επιτάχυνσης της γραφειοκρατίας και επιστροφής στους γονείς των χρημάτων που δικαιούνται από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο.
Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η Ένωση κατανοεί μεν το ενδεχόμενο να μην έχουν γίνει πλήρως αντιληπτοί από κάποιους γονείς οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα και ιδίως όσον αφορά στην οικονομική συμμετοχή τους, και αυτό ίσως και εξαιτίας ασαφούς ενημέρωσης εκ μέρους των υπευθύνων του προγράμματος προς τους γονείς, αλλά από την άλλη μεριά ουδεμία ευθύνη φέρει βεβαίως η Ένωση για κάθε τέτοια περίπτωση, γι’ αυτό άλλωστε, δηλαδή για την άρση κάθε παρεξήγησης και αμφιβολίας για τα ισχύοντα σχετικά με το πρόγραμμα, εκδίδεται και η ανακοίνωση αυτή.
4.       Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν και παιδιά δωρεάν, που δεν έχουν οικονομική άνεση και ασφαλιστική κάλυψη από τους γονείς τους και εξυπηρετούνται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από την επιστημονική ομάδα. Αυτό άλλωστε είχε ανακοινωθεί από την κα Κιάμου προς τους γονείς, όπως μάθαμε, και αποτέλεσε προϋπόθεση και έναυσμα για την έναρξη του προγράμματος.
5.       Τέλος θα ήταν πολύ χρήσιμο, όσοι έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του εν λόγω προγράμματος να μας αναφέρουν την προσωπική τους αξιολόγηση τόσο για το ίδιο το πρόγραμμα, όσο και για την ενημέρωση που είχαν από τους υπεύθυνους του προγράμματος για τους όρους συμμετοχής σ’ αυτό. Η ανταπόκρισή τους θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα τόσο για αξιολόγηση και την ενδεχόμενη βελτίωση των όρων του συγκεκριμένου προγράμματος, όσο και για την ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών και σε άλλους τομείς, που θα συνεισέφεραν στην τοπική κοινωνία και πολύ περισσότερο εφόσον πρόκειται για την βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών μας.
 
Β. Τέλος, θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως ως νέο Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) για να ενταχθεί από το επόμενο έτος στις Σχολές Γονέων και ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των γονιών σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Θέμα που αποτελεί μάστιγα της εποχής μας.
 
Ευχαριστούμε θερμά, για την εκ μέρους σας  στήριξη  των προσπαθειών που όλοι μας κάνουμε, από την καρδιά μας και το υστέρημα του χρόνου μας.
               Τηλ. επικοινωνίας 210-2515317

Mε εκτίμηση
                                                            Για το Δ.Σ.
         Ο  Πρόεδρος                                              H Γραμματέας
 Στέφανος Μικρόπουλος                                     Έλενα Γούλα