Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου


Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της  10ης Μαρτίου 2013 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατόπιν συνεδρίασης και ομόφωνης απόφασης στις  13 Μαρτίου είναι η εξής:
 
Πρόεδρος:               Στέφανος Μικρόπουλος
Αντιπρόεδρος:       Ιωάννης Κατωπόδης
Γ. Γραμματέας:      Έλενα Γούλα
Ειδ. Γραμματέας:  Αναστάσιος Κωνσταντινίδης
Ταμίας:                   Όλγα Στάθαρη
Μέλος:                   Γεώργιος Ανεμογιάννης
Μέλος:                  Ιουλία Σοροβού
Η θητεία του Δ.Σ. λήγει το πρώτο τρίμηνο του 2015.