Αιτήσεις υποψηφιότητας για τις εκλογές της ένωσης γονέων

 Αιτήσεις υποψηφιότητας  για τις εκλογές της ένωσης γονέων που θα γίνουν την Κυριακή 10/3/2013, μπορείτε να στέλνετε στο e-mail της ένωσης e.s.g.k.nfiladelfias@gmail.com ή στο e-mail jkatop@minedu.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2013.

Η συμμετοχή κάθε εκπροσώπου συλλόγου  ανέρχεται σε 30 ευρώ.
 
Παρακάτω ακολουθεί σχέδιο της Αίτησης υποψηφιότητας που θα πρέπει να σταλεί σε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα Εmail:
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ         ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΙΣ 10/3/2013
 
ΠΡΟΣ:
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
 
Παρακαλώ δεχθείτε την υποψηφιότητα μου για:
 
ΟΝΟΜΑ:
 
Μέλος Δ.Σ.    
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
 
Εκπρόσωπος στη Δ.Ε.Π. 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
 
Εκπρόσωπος στην ομοσπονδία
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩ:
 
Ελεγκτική επιτροπή
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ:
 
 
ΣΤΑΘΕΡΟ:
Ν. Φιλαδέλφεια
 
 
 
 
 
Ημερομηνία-Υπογραφή