ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ Μ.Κ.Ο.

Στα πλαίσια μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Ιωάννη Γεροντίτη (Εκπαιδευτικού-Οικονομολόγου) στο ΜΠΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Αγωγή του Καταναλωτή» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται μία έρευνα για να καταγραφεί η στάση και η συμμετοχή γονέων με παιδιά στην εφηβεία, σε σχέση με τους Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας ( μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς/σωματεία/Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με εκπαιδευτικό/ψυχαγωγικό/πολιτιστικό και γενικότερα υποστηρικτικό περιεχόμενο στους Νέους.
Μπορείτε να βοηθήσετε την έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, το οποίο βρίσκεται στην παρακάτω σύνδεση:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFFvam9fMW9KWDdfem04NUVLYmhDVXc6MQ

Η συμμετοχή σε αυτήν τη έρευνα είναι σημαντική, καθώς η διερεύνηση τέτοιων θεμάτων μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τη διαδικασία της διαμόρφωσης ενός εφήβου σε ενεργό πολίτη, την γονεϊκή εμπλοκή σε σχέση με τις δραστηριότητες των έφηβων παιδιών τους και την γενικότερη στάση και συμμετοχή στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.