Ψήφισμα ενάντια στην κατάργηση της παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της χώρας

24 Νοεμβρίου  2011
Το Δ.Σ. της  ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  εκφράζει την αντίθεσή του με την άδικη και αντιπαιδαγωγική υπουργική απόφαση Φ12/518/61284/Γ1/27-05-2011 του ΥΠΔΒΜΘ που αφορά την κατάργηση της παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της χώρας.
Με την κατάργηση της παράλληλης διδασκαλίας η παραπάνω Υπουργική Απόφαση καταδικάζει από φέτος χιλιάδες παιδιά στην Ε΄ τάξη να παρακολουθούν άλλη γλώσσα και όχι αυτή που επέλεξαν τα ίδια. Ενώ στην Στ΄ Δημοτικού εξίσου μεγάλος αριθμός παιδιών αναγκάζεται να διακόψει την εκμάθηση της Β΄ ξένης γλώσσας που επέλεξε και να βρίσκεται σε ρόλο κυριολεκτικά απλού ακροατή μέσα στην τάξη. Ο αντιπαιδαγωγικός χαρακτήρας και των δύο περιπτώσεων είναι προφανής και αναρωτιόμαστε πώς συνάδει αυτό το μοντέλο με τις εξαγγελίες του  Υπουργείου Παιδείας για το νέο σχολείο με προτεραιότητα τον μαθητή.
Υπενθυμίζει ότι:
1)            Η επιλογή της ξένης γλώσσας αποτελεί βασικό κίνητρο μάθησης.
2)            Οι μετακινήσεις των παιδιών σε άλλες σχολικές μονάδες προκειμένου να διδαχθούν τη γλώσσα που θα ήθελαν συνδέεται με δυσκολίες για την οικογένεια και κινδύνους για τα ίδια τα παιδιά.
3)            Αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου δεν δίνεται καν η δυνατότητα στους μαθητές να βρουν σχολική μονάδα με τη γλώσσα της επιλογής τους – παρόλο που το ποσοστά των μαθητών των δύο γλωσσών στην περιοχή δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις στα σύνολά τους.
4)            Η κατάργηση της παράλληλης διδασκαλίας σημαίνει πολυπληθέστερα τμήματα ενώ η βιωματική προσέγγιση και ο επικοινωνιακός χαρακτήρας του μαθήματος της ξένης γλώσσας απαιτούν μειωμένο αριθμό των μαθητών.
5)            Η εξαγγελθείσα σύνδεση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στο σχολείο με την απόκτηση ενός διπλώματος πιστοποίησης δεν θα είναι πλέον εφικτή.
Θεωρεί ότι η παρούσα Υπουργική Απόφαση υποβαθμίζει το μάθημα της Β΄ ξένης γλώσσας και το δημόσιο σχολείο γενικότερα.
Για τους παραπάνω λόγους ζητά την ανάκληση της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και τη συνέχιση της παράλληλης διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία.
Εκ μέρους του Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ