ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ)

Με βάση τον Νόμο 3868/2010 και την Υ/Α 17627 ΦΕΚ 1315/25-8-2010, Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς και υπαίθριους χώρους όλων των ιδρυμάτων της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης
Εκ του νόμου παραβάτες θεωρούνται όχι μόνο οι καπνίζοντες (πρόστιμο 100€) αλλά και οι υπεύθυνοι των σχολείων (πρόστιμο 500€) που είτε δεν καταγγέλλουν αυτό είτε δεν λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή του.
Όργανο ελέγχου για την εφαρμογή του νόμου είναι και η Δημοτική Αστυνομία η οποία πρέπει να εκτελεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για αυτό.
Για να διαβάσετε τον Νόμο μπορείτε να δείτε απόσπασμα του στην διπλανή στήλη στην ενότητα "ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ"