ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Τα μέλη του νέου Διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας & Νέας Χαλκηδόνας, μετά από συνεδρίαση τους εξέλεξαν:

ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατωπόδης Ιωάννης
   ΓENIKΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μικρόπουλος Στέφανος
   ΤΑΜΙΑΣ: Xωρινού Ελένη Αιμιλία
   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαμοθράκης Ανδρέας
   ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βεσκούκης Ευάγγελος
   ΜΕΛΗ: Μιμίδης Δημήτριος και Στουραϊτης Κωνσταντίνος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ:
   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Χωριανού-Ελένη Αιμιλία
   με αναπληρωματικό τον Βεσκούκη Ευάγγελο.
   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Μιμίδης Δημήτριος
   με αναπληρωματικό τον Σαμοθράκη Ανδρέα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ:
   Σαμοθράκης Ανδρέας με αναπληρωματικό
   τον Βεσκούκη Ευάγγελο.