Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ "ΝΕΩΝ" ΔΗΜΩΝ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ)

Υπογράφτηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών και θα δημοσιευθεί στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ η προβλεπόμενη από τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) εγκύκλιος που ορίζει θέματα λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών (μία για την Πρωτοβάθμια και μία για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) κάθε Δήμου.
Για να διαβάσετε την εγκύκλιο μπορείτε να την δείτε στην διπλανή στήλη στην ενότητα "ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ"