ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2010

Την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010 και ώρα 20:00 θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. για το νέο σχολικό έτος 2010-2011, στο Γραφείο της Ένωσης, επί της οδού Κερκύρας αρ. 12.