ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2009

Το Δ.Σ. της Ένωσης θα συνεδριάσει την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009 στις 8:00 μ.μ. στο Γραφείο της, επί της οδού Κερκύρας 12, με θέματα:
1. Οργάνωση εκδήλωσης με θέμα "Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι μαθητές από την χρήση του διαδικτύου και μέτρα προστασίας τους".
2. Αποχώρηση των μαθητών από την εκπαίδευση πριν την ολοκλήρωση της φοίτησης.
3. Αίτημα προς την Δ.Ε.Π. για ενημέρωση μας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την νέα γρίπη και τον αριθμό των Σχολικών Μονάδων που έχουν κλείσει.