Έκθεση της ΓΣΕΕ για την Παιδεία

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποίησε ημερίδα κατά την οποία ανακοινώθηκαν τα συμπεράσματα μελέτης που διενήργησε το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) με αντικείμενο:

Τα βασικά μεγέθη της ελληνικής εκπαίδευσης
(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Στις εργασίες της ημερίδας έγινε αναφορά στα βασικά μεγέθη όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από την Γενική Γραμματεία Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα σχολικά έτη 2004-2005, 2005-2006 και 2006-2007 και αναδείχθηκαν συγκεκριμένα εργαλεία για την ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Τα συμπεράσματα της μελέτης θα τα βρείτε εδώ.
Για να αποθηκεύσετε όλη την μελέτη πατήστε εδώ.