ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΦ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Νέα Φιλαδέλφεια 01/03/2010
# Πρωτ.: ΕΞ 10

ΠΡΟΣ:
• Κύριο Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
• Κυρία Υπουργό Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
• Κυρίους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
• Κυρία & Κύριο Υφυπουργό Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
• Γενικό Γραμματέα Υποδομών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ κκ:
• Νομάρχη Αθηνών
• Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΠΕΠΘ)
• Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας
• Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας
• Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
• Προϊστάμενο 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών
• 8η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας
• Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων
• Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής
• Διευθυντή & Σύλλογο Διδασκόντων 1ου Δημ. Σχολείου Ν. Φιλ/φειας
• Διευθυντή & Σύλλογο Διδασκόντων 4ου Δημ. Σχολείου Ν. Φιλ/φειας
• Διευθύντρια & Σύλλογο Διδασκόντων 6ου Δημ. Σχολείου Ν. Φιλ/φειας
• Συνήγορο του Πολίτη
• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
• Τοπικό Τύπο
• Κόμματα
• Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας
• Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας
• Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 6ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας
• Γονείς & Κηδεμόνες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας

ΘΕΜΑ: ''Μετακίνηση- Διάσπαση 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας''

Αξιότιμοι κύριοι, θα θέλαμε κατ’ αρχάς να σας παραθέσουμε ένα μικρό ιστορικό του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε και σας παρακαλούμε να το διαβάσετε με τη δέουσα προσοχή:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, είναι 12/θεσιο, η δύναμή του κατά το σχολικό έτος
2007-08 ανέρχονταν στους 230 μαθητές και στεγαζόταν σε κτίριο επί της οδού Επταλόφου 10 στη Νέα
Φιλ/φεια, κατασκευής του 1957, πλαισιωμένο και από τέσσερις λυόμενες αίθουσες κατασκευής του 1994.
Λόγω της παλαιότητας, το προαναφερθέν κτίριο κατά καιρούς εμφάνιζε αρκετά προβλήματα, τα οποία
άλλοτε με την παρέμβαση του Δήμου και άλλοτε με δαπάνες της σχολικής επιτροπής στοιχειωδώς
καλύπτονταν προσωρινά.
Από το 1994 και εντεύθεν, η στέγη του παρουσίασε διάσπαρτα προβλήματα όπως, μετακινήσεις και
πτώση κεραμιδιών, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα την εισροή υδάτων σε διάφορα σημεία του κτιρίου. Η όποια προσπάθεια των συνεργείων επισκευής δεν κατάφερε να δώσει κάποια μόνιμη λύση στο πρόβλημα.
Συν τοις άλλοις, η έλλειψη αιθουσών δημιουργούσε ανισότητες εις βάρος των παιδιών μας αφού
δεν υπήρχαν αίθουσες Η/Υ, Φυσικής & Χημείας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκης καθώς και τραπεζαρίας.
Αναγνωρίζοντας τα χρόνια αυτά προβλήματα και μετά από επανειλημμένες οχλήσεις του Συλλόγου
και του Δήμου, ο ΟΣΚ ανταποκρίθηκε με προγραμματική σύμβαση (07/07/2003) η οποία επεστράφη από την τότε Δημοτική Αρχή χωρίς να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου. Ο Σύλλογός μας διαμαρτυρήθηκε έντονα και μετά από επίμονες προσπάθειές του κατάφερε να επαναφέρει την προγραμματική σύμβαση στις 02/08/2006. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να επιστραφεί και πάλι η
προγραμματική σύμβαση στον ΟΣΚ.
Ο Σύλλογος διαμαρτυρήθηκε εκ νέου για τη μη επίλυση του στεγαστικού προβλήματος του
Σχολείου μας με επιστολές προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η νυν
Δημοτική Αρχή, να διερευνήσει το θέμα και να αποτανθεί στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να δοθεί λύση. Μεταξύ άλλων αρμόδιων υπηρεσιών όπως ο ΟΣΚ, κλήθηκε και η Πολεοδομία Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία κατόπιν αυτοψίας (μακροσκοπικού ελέγχου) γνωμάτευσε με Έκθεσή της, την
Ακαταλληλότητα του κτιρίου τον Απρίλιο του 2008, και έκρινε ότι το κτίριο πρέπει να εκκενωθεί, να επισκευαστεί η στέγη και οι διαβρώσεις των σοβάδων και των τοίχων και να αποδοθεί προς χρήση στη σχολική κοινότητα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2008, έγιναν ενέργειες προς τον ΟΣΚ από το Δήμο, σε συνεργασία και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, προς αυτή την κατεύθυνση (για επισκευή ή αντικατάσταση στέγης), χωρίς όμως να ολοκληρωθεί η προσπάθεια μέχρι το Σεπτέμβριο.
Συνέπεια όλων των ανωτέρω, ήταν να αναγκαστούμε να φύγουμε από το σχολείο λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Σχολικού έτους 2008-2009. Με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών (κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας) το Σχολείο μας μεταστεγάστηκε το Σεπτέμβριο 2008 στο 4ο & 6ο
Δημοτικό σχολείο του Δήμου μας, έως ότου να αποκατασταθούν οι βλάβες του κτιρίου.
Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε διαδικασίες ώστε να ανακαινιστεί εξ ολοκλήρου το κτίριο,
και να προστεθούν δύο πτέρυγες ώστε να αποκτήσει αρτιότητα και ευρυχωρία το σχολείο, δεδομένου ότι στερούνταν πολύ βασικών προδιαγραφών εκπαίδευσης όπως προαναφέρθηκε.
Όλες αυτές οι ενέργειες εκ μέρους του Δήμου, είχαν σαν αποτέλεσμα την υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΟΣΚ την 12η Οκτωβρίου 2009. Η νέα προγραμματική σύμβαση υπεγράφη για μελέτη-κατασκευή ενίσχυσης υπάρχοντος διώροφου κτιρίου και προσθήκη
νέων πτερύγων σχολικού συγκροτήματος 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη ολοκληρώσει το Φάκελο του Σχολείου μας με τα
απαιτούμενα σχέδια, σύνταξη προμελέτης, τευχών δημοπράτησης εκπόνηση γεωτεχνικής προμελέτης και ότι άλλο προβλέπεται.
Λόγω των πρόσφατων εθνικών εκλογών, και μέχρι να ανασυσταθούν όλες οι Υπηρεσίες των Υπουργείων και να γίνει η τοποθέτηση των Γενικών Γραμματέων, καθώς επίσης και η Σύνθεση του Συμβουλίου Δημοσίων έργων, υπήρξε καθυστέρηση 4άρων περίπου μηνών, χωρίς να προχωρήσουν οι περαιτέρω διαδικασίες.
Στην παρούσα φάση εκκρεμεί η έγκριση του Συμβουλίου Δημοσίων έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ώστε να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου με τη μέθοδο μελέτης - κατασκευής. Παρακαλούμε τη Δημοτική Αρχή να πράξει τα δέοντα, και τον κύριο Υπουργό να συνδράμει στην ταχεία δρομολόγηση του έργου .

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ

• Αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε πούλμαν που μισθώνει ο Δήμος με έγκριση της Νομαρχίας
έναντι 110.000 € ετησίως, (για τα έτη 2008 και 2009 έχουν δαπανηθεί για τη μεταφορά των
μαθητών περίπου 220.000 €). για τη μεταφορά των μαθητών στα δύο σχολεία υποδοχής 4ο και 6ο,.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ωράριο των μαθητών, τουλάχιστον κατά μισή – μια
ώρα σχεδόν ημερησίως, λόγω της αυξημένης κίνησης κατά τα πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια
(τα παιδιά που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, φτάνουν στο σπίτι τους, στις 16:45 σε
καθημερινή βάση, γεγονός που τα επιβαρύνει και δυσκολεύει τις απογευματινές τους
δραστηριότητες). Επιπρόσθετα, τα παιδιά μας λόγω των καθυστερήσεων των λεωφορείων έχουν χάσει αρκετές φορές την πρώτη διδακτική ώρα του σχολείου.
• Το γεγονός ότι μαθητές και διδακτικό προσωπικό του σχολείου βρίσκονται σε δύο διαφορετικά και
απομακρυσμένα μεταξύ τους κτίρια, δυσχεραίνει τις Διοικητικές λειτουργίες και τη συνοχή
του Σχολείου. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως δεν μπορεί να γίνει ομαλά ούτε η τακτική ενημέρωση
των γονέων για την πρόοδο των μαθητών καθώς πολλοί γονείς έχουν παιδιά και στα δύο κτίρια.
Διδάσκοντες και μαθητές και των τριών Σχολείων (1ου, 4ου και 6ου) αναγκάζονται σε συμβιβασμούς
και υποχωρήσεις μέσα σε ένα καθεστώς «προσωρινής» αναστάτωσης η οποία όμως έχει διαρκέσει
ήδη δύο σχολικά έτη.
• Η ποιότητα της εκπαίδευσης τόσο των μαθητών μας, όσο και των μαθητών των σχολείων που μας
φιλοξενούν μειώθηκε σημαντικά για το λόγο ότι στερούνται αιθουσών Η/Υ, βιβλιοθήκης, Χημείου
κ.τ.λ, καθόσον μετατράπηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας.
• Το σχολείο μας έχει ήδη συρρικνωθεί, σημαντικά (από 230 σε 145 μαθητές) αφού έγιναν πολλές
μεταγραφές σε όμορα σχολεία του Δήμου μας, με αποτέλεσμα την διόγκωση των τμημάτων των
σχολείων υποδοχής και την υποβίβαση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Σημειώνουμε ότι για τις έως τώρα ενέργειες της Δημοτικής Αρχής υπήρχε συνεχής ενημέρωση του
Συλλόγου μας. Παρ’ όλα αυτά έχουν ήδη παρέλθει δύο σχολικά έτη από την εκδήλωση του προβλήματος και την «έξωση» του σχολείου μας από τη φυσική του έδρα, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα οι απαραίτητες διαδικασίες και χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών για το κτιριακό πρόβλημα του σχολείου μας.
Για το λόγο αυτό Διαμαρτυρόμαστε έντονα και ζητάμε, να δείξετε ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή στο πρόβλημά μας και να συμβάλλετε ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ενεργοποιηθούν άμεσα. Οι
διαδικασίες δημοπράτησης του έργου του σχολείου μας πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, και να υπάρξει
χρονοδιάγραμμα το οποίο θα τηρηθεί, ώστε να επιστρέψουμε στη φυσική έδρα του σχολείου μας το
συντομότερο δυνατό και να εξομαλυνθεί η όλη κατάσταση.
Την Παρασκευή 05/03/10 θα πραγματοποιηθεί ΠΟΡΕΙΑ και ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ από το χώρο αναχώρησης των πούλμαν προς το Δημαρχείο και ώρα 08:00 - 09:00 Την ίδια ημέρα θα γίνει και αποχή των μαθητών από το σχολείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Η ποιότητα εκπαίδευσης των παιδιών μας και δη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελεί χρέος και
καθήκον της πολιτείας να την παρέχει χωρίς να επηρεάζεται από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
Θεωρούμε δε ότι ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, η αδράνεια, η αδιαφορία ή ακόμα και η κωλυσιεργία των λειτουργών του δημοσίου, είναι ασυγχώρητες.
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Χλουβεράκη Ελένη Αλεξίου Αγγελική