Η πρόσκληση σε ανοικτή διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας

Η πρόσκληση σε ανοικτή διαβούλευση όπως έχει αναρτηθεί στη αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση. Για να την διαβάσετε καθώς και τα όποια σχόλια έχουν αναρτηθεί πατήστε εδώ